กลุ่ม 6 อุตสาหกรรมศักยภาพ

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

หุ่นยนต์

เคมีชีวภาพและวัสดุ

ขนส่งและการบิน

อาหารแปรรูป

ยานยนต์สมัยใหม่

กลุ่ม 16 อุตสาหกรรมทั่วไป

ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์

อาหาร

เคมีภัณฑ์

รองเท้าและ ผลิตภัณฑ์หนัง

สิ่งทอ

ปูนซีเมนต์

ไม้และ เครื่องเรือน

ยาง

ยานยนต์

ยา

เชรามิก

ปิโตรเคมี

เยื่อกระดาษและสิ่งพิมพ์

อัญมณีและเครื่องประดับ

เหล็ก

พลาสติก

จำลองข้อมูลการวิเคราะห์
ทำไมต้องคาดการณ์เศรษฐกิจล่วงหน้า
แหล่งรวมฐานข้อมูลอุตสาหกรรม
ความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจในปีหน้า